Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Agenda ALV 2016


Algemene Leden Vergadering 22 november 2016.

De jaarlijkse ALV wordt dit jaar gehouden op 22 november om 20.00 uur in De Tippe, Vledder.
Het bestuur hoopt op een goede opkomst.

Agenda:

1 Opening.
2 Ingekomen stukken en mededelingen.
o.a , visvlonders Steenwijkerdiep. Vispassages Wapserveense Aa.
3 Notulen algemene ledenvergadering 24-11-2015.
4 Financieel jaarverslag 2016 . (oktober 2015 t/m oktober 2016)
5 Verslag kascommissie. Zittende leden dhr. H. Noorman en dhr. B. Kok.
Reserve dhr. K. Vaartjes.
6 Verkiezing kascommissie. Aftredend dhr. B. Kok.
7 Bestuursverkiezing.
8 Pauze.
9 Spreker Waterschap Drents Overijsselse Delta. ( onder voorbehoud)
10 Evaluatie van het afgelopen visseizoen. plan voor 2017.
11 Prijsuitreiking clubkampioen en langste vis.
12 Rondvraag.
13 Sluiting.