Lidmaatschap opzeggen

Lidmaatschap beëindigen

Indien u uw lidmaatschap van onze hengelsportvereniging wilt beëindigen, dan dient u dit vóór 1 oktober van het lopende jaar schriftelijk of via mail te melden aan de ledenadministratie van onze vereniging.

Het postadres is: HSV de Delle, Hoofdweg 102, 8383 EJ Nijensleek.
Het mailadres is: zwaan102@kpnmail.nl

Bij het in gebreke blijven van een schriftelijke opzegging moet u alsnog uw contributie voor het lidmaatschap voor het nieuwe jaar betalen. Overmacht wegens belangrijke redenen worden ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur van onze vereniging.