Agenda ALV 2018

Algemene leden vergadering 29 november 2018.

De jaarlijkse ALV wordt dit jaar gehouden op 29 november om 20.00 uur in De Tippe, Vledder.
Het bestuur hoopt op een goede opkomst.


Agenda:

1 Opening.
2 Ingekomen stukken en mededelingen. o.a , visstekken Steenwijkerdiep.(Zandpad)
3 Notulen algemene ledenvergadering 30-11-2017.
4 Financieel jaarverslag 2018 . (november 2017 t/m oktober 2018)
5 Verslag kascommissie.
Zittende leden hr. K. Vaartjes, hr. J. Kroeze.
6 Verkiezing kascommissie.
7 Bestuursverkiezing, aftredend W. Gevers, stelt zich herkiesbaar.
8 Pauze.
9 Evaluatie van het afgelopen visseizoen. Plan voor 2019.
10 Prijsuitreiking clubkampioen en langste vis.
11 Rondvraag.
12 Sluiting.