Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Notulen ALV 2016

Algemene ledenvergadering H.S.V. “De Delle” <br>22 november 2016 in “De Tippe” te Vledder.<br>1.Opening.<br>De voorzitter heet iedereen van harte welkom, maar toch valt de opkomst weer tegen, maar hoopt op een goede vergadering. <br><br>2.Ingekomen stukken en mededelingen.<br>Er zijn geen ingekomen stukken. Wel nog een mededeling via Marc betreffende de vissteigers Scheerwolde, er is een mediator benoemd voor het bespreken van de bezwaarschriften met omwonende.<br>Ook is er een vraag betreffende het monitoren van de de vispassages in de Vledder- Wapserveense Aa, wie wil hieraan meewerken.<br><br>3.Notulen vergadering 24 november 2015.<br>Tekstueel zit er een fout in nl. afwezig staat er dhr. E. Urff, maar deze naam staat ook bij de rondvraag. De vraag is dus door iemand anders gesteld.<br><br>4.Financieel jaarverslag 2015.<br>Na toelichting door de penningmeester, ondanks een negatief resultaat, geen vragen dus akkoord. Door het negatieve resultaat een paar maatregelen genomen. Visblad abonnement opzeggen. Inleg wedstrijden verhoogt naar € 3.00. Prijzengeld wedstrijden naar € 40.=<br>Verdeling 12.50, 10.00, 7.50, 5.00, 5.00.<br><br>5.Verslag kascommissie.<br>De boeken gecontroleerd door de kascommissie genoemd in de notulen van 24 november 2015, Dhr. B. Lever en B. Kok.<br>Complimenten voor de penningmeester, bij monde van hr. B. Kok, voorstel om de penningmeester en bestuur decharge te verlenen.<br><br>6.Verkiezing kascommissie.<br> Dhr. B. Kok en K. Vaartjes zijn voor het seizoen 2017 benoemd . Als reserve is gekozen hr. H. Noorman.<br><br>7.Bestuursverkiezing.<br>Geen aftredingen en het voltallige bestuur heeft te kennen gegeven nog wel door te willen gaan. De voorzitter dankt de aanwezigen voor het gestelde vertrouwen.<br><br>8.Pauze<br><br>9.Spreker Waterschap Drents Overijsselse Delta.<br>In verband met drukke werkzaamheden is dit afgezegd, wat ons toch wel spijt.<br><br>10.Evaluatie visseizoen en plannen.<br>Voor het visseizoen 2017 zullen de wedstrijden qua organisatie er net zo uitzien als vorig jaar,<br>De data zijn inmiddels bekend een overzicht hiervan uitgereikt en zal worden vermeld op de site.<br> <br>11.Prijsuitreiking clubkampioen en langste vis<br>Dit jaar een spannende eindstrijd t/m. de laatste wedstrijddag, voorlaatste tussenstand een verschil van 1 punt tussen de nummer 1 en 2. <br>1e J. Have, 343 punten, clubkampioen, <br>2e M. Zwaan 331 punten.<br>3e R.J. Hessels. 334 punten<br>De langste vis is gevangen door Hr. R. van Leeuwen, een vis van 55 cm.<br><br>12.Rondvraag.<br>M. Zwaan; Mede gezien het dalende aantal leden is er een mogelijkheid om online lid te worden van “De Delle”.<br> <br>13.Sluiting.<br>De voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en speekt de wens uit voor een goed visseizoen en sluit de vergadering. <br>Als verrassing voor het niet doorgaan van de verloting ging iedere aanwezige met een droge worst huiswaarts.<br>