Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Notulen ALV 2013

Algemene ledenvergadering HSV “De Delle”
26 november 2013 in “Oens Huus” te Wapse.

1. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, de opkomst is niet overweldigend, misschien is reden: voetbal op TV of de wijziging van locatie.
Desondanks hoopt het bestuur op een goede vergadering.

2. Ingekomen stukken.
Reest en Wieden met verzoek tot hulp bij overzetten van vis i.v.m. meanderen Vledder Aa, een aantal vrijwilligers heeft zich reeds aangemeld.
U kunt zich ook aanmelden via het contact formulier op onze site.
Scheerwolde zandpad, het plan is om een aantal vissteigers aan te leggen, gedacht wordt aan ongeveer 50 stuks. Waarin de hsv’s van rayon 3 zullen moeten bijdragen, hierover zijn de meningen positief. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via onze site. SVON zal hier ook mededelingen op hun site over doen.
Sportvisserij Oost Nederland meldt de mogelijkheid voor een jeugdsubsidie bij de gemeente voor uitvoering van plannen m.b.t. de jeugd, echter onze vereniging heeft te weinig leden om hier gebruik van te gaan maken.

3. Notulen vergadering 27 november 2012.
Geen op- of aanmerkingen.

4. Financieel jaarverslag 2013.
Na toelichting akkoord. Graag volgende verslag met cijfers voorgaande jaar vergelijken, dit was voor dit jaar nog niet mogelijk i.v.m. verschillen in de termijn, boekjaar 2012-9 maanden en boekjaar 2013 12 maanden.

5. Verslag kascommissie.
Complimenten voor de penningmeester, bij monde van hr. B.Leever, voorstel om de penningmeester decharge te verlenen, Na een opmerking vanuit de vergadering dat decharge verleend moet worden aan bestuur, akkoord.

6. Verkiezing kascommissie.
Dhr. B. Leever en hr. Damhuis hebben zich bereid verklaard ook voor 2014 hierin zitting te willen nemen. De reserve blijft dhr. H. Noorman.

7. Bestuursverkiezing.
Geen vacature en het bestuur dankt de aanwezigen in het gestelde vertrouwen.
Pauze met verloting.
Er zijn 5 prijsjes beschikbaar.

8. Evaluatie visseizoen en plannen.
Voor het visseizoen 2014 zullen de wedstrijden qua organisatie er net zo uitzien als vorig jaar, de data zijn inmiddels bekend er worden vermeld op de site.
Als plan heeft het bestuur vanaf januari 2014, mits de weersomstandigheden het toelaten, eens per maand een winterwedstrijd te organiseren, hierover zullen de deelnemers aan de wedstrijden van 2013 een bericht ontvangen vanuit de vereniging. Het wordt ook op de site vermeld.

9. Prijsuitreiking clubkampioen en langste vis.
1e dhr. M. ter Horst, clubkampioen, met 337 punten.
2e dhr. R.J. Hessels met 331 punten.
3e dhr. J.M.Zwaan met 328 punten.
De langste vis is gevangen door dhn. H.Noorman en M.ter Horst, allebei een brasem van 58 cm.

10. Deelname aan wedstrijden S.V.O.N. en S.V.N.
Een aantal leuke wedstrijden genoemd maar dit leeft niet erg bij de aanwezigen.

11. Rondvraag
Dhr. B.Leever - Verkoop Vispassen via de Coöp in Vledder?
Het huidige verkooppunt in Vledder is de Tippe.
Dhr. J.Damhuis - Voorstel tot het organiseren van een verenigingswedstrijd over
8 of 12 uur met BBQ.
Hierover zal binnen het bestuur nog worden gesproken.
Dhr. M.ter Horst - Voeren voor het eerste signaal niet toestaan voor 2014, voorstel is aangenomen. Het reglement voor wedstrijden in 2014, komt voor aanvang competitie op site te staan en zal voor de wedstrijden worden uitgedeeld aan de deelnemers.

12. Sluiting.
De voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en spreekt de wens uit voor een goed visseizoen.