VISpas 2019 en ALV 2018


Geacht verenigingslid,

Dit schrijven heeft betrekking op de contributie voor 2019 (VISpas) en
de Algemene Leden Vergadering 2018.

Indien u voor 9 december 2018 € 35.00, overmaakt op rekeningnummer
NL22RABO 0365.8527.16 o.v.v. uw geboortedatum, dan heeft u voor 1 januari 2019,
de VISpas 2019 en het aanvullingsboekje Nederlandse lijst van viswateren in huis.
Voor jeugdVispas leden is de contributie € 5.00.
De VISpassen 2019 zijn al door Sportvisserij Nederland gemaakt en bij de ledenadministratie bezorgd.

Gezien uw lidmaatschap niet voor 01-10-2018 is beëindigd, bent u automatisch contributie verschuldigd voor het jaar 2019.

U kunt het bovengenoemd document ook ophalen op zaterdag 08 december 2018. (Kerstmarkt) tussen 11.00 en 13.00 uur in de Tippe te Vledder. Dit tegen contante betaling van € 33.50.

Het bestuur wil u er op attenderen dat de Algemene Leden Vergadering en bekendmaking van de clubkampioen 2018 plaatsvindt op:

Donderdag 29 november 2018 om 20.00 uur in de Tippe te Vledder.

De agenda van de komende ALV kunt u vinden op onze website: http://hsvdedelle.mijnhengelsportvereniging.nl.

Vriendelijke groeten van het bestuur van de hengelsportvereniging "de Delle".

LedenadministrateurDhr. J. M. Zwaan
Hoofdweg 102
8383 EJ Nijensleek.
Mail: zwaan102@kpnmail.nl
Mobiel: 06 - 49201112