Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Agenda ALV 2017


Algemene leden vergadering 30 november 2017.

De jaarlijkse ALV wordt dit jaar gehouden op donderdag 30 november om 20.00 uur in De Tippe te Vledder.
Het bestuur hoopt op een goede opkomst.

Agenda:

1 Opening.
2 Ingekomen stukken en mededelingen. o.a. , visstekken Steenwijkerdiep.
3 Notulen algemene ledenvergadering 22-11-2016.
4 Financieel jaarverslag 2017 . (oktober 2016 t/m oktober 2017)
5 Verslag kascommissie.
Zittende leden hr. B. Kok en hr. K. Vaartjes, reserve hr. H. Noorman
6 Verkiezing kascommissie. Aftredend hr. B.Kok
7 Bestuursverkiezing, aftredend dhr. J.M. Zwaan, stelt zich herkiesbaar.
8 Pauze.
9 Waterschap Drents Overijsselse Delta, onderhoud vistrappen.
10 Evaluatie van het afgelopen visseizoen. Plan voor 2018.
11 Prijsuitreiking clubkampioen en langste vis.
12 Rondvraag.
13 Sluiting.