Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Notulen ALV 2015

Algemene ledenvergadering H.S.V. “De Delle”
24 november 2015 in “De Tippe” te Vledder.
1. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Afwezig met vermelding zijn de heren M. ter Hors en E. Urff.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn ingekomen stukken. Wel nog een mededeling via Marc betreffende de vissteigers Scheerwolde, er was een mogelijkheid voor bezwaar
tot 12 oktober 2015. Er zijn dus wel bezwaarschriften binnen gekomen bij de gemeente Steenwijkerland, zodat de procedure voor een vergunning door gaat. Sport Visserij Oost Nederland zal doorgaan tot de raad van State om een vergunning te bewerkstelligen
3. Notulen vergadering 25 november 2014.
Geen op- of aanmerkingen.
4. Financieel jaarverslag 2015.
Na toelichting door de penningmeester, geen vragen dus akkoord.
5. Verslag kascommissie.
Door een vergissing van de penningmeester zijn de boeken niet gecontroleerd door de kascommissie genoemd in de notulen van 25 november 2014, maar door Dhr. B. Leever en J. Damhuis.
Complimenten voor de penningmeester, bij monde van dhr. B. Leever. Voorstel om de penningmeester en bestuur decharge te verlenen.
6. Verkiezing kascommissie.
Dhr. H.J. Noorman en dhr. B. Kok zijn voor het seizoen 2016 benoemd . Als reserve is gekozen dhr. K. Vaartjes.
7. Bestuursverkiezing.
Geen aftredingen en het voltallige bestuur heeft te kennen gegeven nog wel door te willen gaan. De voorzitter dankt de aanwezigen voor het in het gestelde vertrouwen in het bestuur.
8. Pauze
9. Evaluatie visseizoen en plannen.
Voor het visseizoen 2016 zullen de wedstrijden qua organisatie er net zo uitzien als vorig jaar, een kleine wijziging het tijdstip van inschrijving voor de wedstrijden; is met een kwartier ingekort, dus van 18.00 tot 18.15. De data zijn inmiddels bekend en worden vermeld op de site.
10. Prijsuitreiking clubkampioen en langste vis.
1e R.J. Hessels, 341 punten, clubkampioen,
2e J. Have, 335 punten.
3e H. Noorman, 334 punten
De langste vis is gevangen door Hr. R.J. Hessels, een vis van 56 cm.
11. Rondvraag
Dhr. E. Urf - Mist het jaarboekje, toegezegd dat bij de eerst volgende wedstrijd de wedstrijddata en uitslagen 2014 op papier verstrekt zullen worden.
Dhr. R.v. Leeuwen – Vraag m.b.t. visrechten zandafgraving Hellinga, hierop is en blijft het bestuur alert, voorlopig geen rechten tot vissen.
Dhr. B. Leever – Aandacht voor plantengroei en maaien, hiervoor is een aanvraag ingediend bij S.V.O.N., nog geen reactie.
Dhr. R.J. Hessels – Vissteigers Scheerwolde, het plaatje ziet er na de gemeenteraad verkiezing maart 2014 heel anders uit. Subsidie gemeente Steenwijkerland vervallen, vergunning aanvraag, aanleg parkeerplaatsen. Mede gezien het nieuw te verwachten kostenplaatje afgesproken hieraan voor maximaal € 500.= te willen deelnemen.
12. Sluiting.
De voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en spreekt de wens uit voor een goed visseizoen.
Als verrassing voor het niet doorgaan van de verloting ging iedere aanwezige met een droge worst huiswaarts.