Kas commissie

Kascontrole commissie

In november legt het bestuur verantwoording af aan de algemene ledenvergadering over het gevoerde beleid. Hierbij speelt de kascontrole commissie een belangrijke rol. De kascontrole commissie controleert de boeken van de penningmeester en verleent formeel "decharge" voor het gevoerde financiële beleid. De commissie bestaat uit twee leden van de vereniging (en een reserve), die geen deel uit maken van het bestuur. De leden worden aangesteld tijdens de ledenvergadering. Een aangesteld lid maakt twee jaar deel uit van de kascontrole commissie.